Submitted by: sdemir   Date: 2017-04-15 11:05
Glukozmetre Uzlaşı Raporu
HASTANEDE KULLANILAN HASTA BAŞI GLUKOZ METRELERİN SEÇİM KRİTERLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Tam metin için tıklayınız

Hazırlayan:
Türk Biyokimya Derneği
Hasta Başı Glukoz Ölçümü Çalışma Grubu
Diler Aslan
Ferhan Girgin Sağın
Mehmet Şeneş
Doğan Yücel
(Sıralama soyadı dikkate alınarak alfabetik sırayla yapılmıştır)

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
Şekil ve Tablolar 4
1. Giriş 5
2. Genel Bilgiler 7
2.1. Diyabet Hastalığı ve Glisemik Kontrol 7
2.2. Hastanede Yatan Hastalarda Bozulmuş Glukoz Homeostazı 11
2.3. Hastanede Glukoz Metre ile Ölçümleri Etkileyen Faktörler 12
3. Hastanelerde Kullanılan Glukoz Metrelerin Seçimini Etkileyen Faktörler 16
ve Cihaz Seçiminde Öneriler
3.1. Ölçüm Sonucunu Etkileyen Preanalitik Faktörler 16
3.1.1. Örneğin Alınma Bölgesinin Etkileri 16
3.1.2. Hasta Grubunun Özelliklerine Bağlı Faktörler 17
3.1.2.1. Yenidoğan Döneminin Etkileri 17
3.1.2.2. Farklı Hematokrit Düzeylerinin Etkileri 19
3.1.2.3. Ketoasidoz Tablosunun Etkileri 21
3.2. Ölçüm Tekniği ve Kullanılan Enzim Sistemlerinin Etkileri 22
3.3. Çoklu Hastada Kullanımla İlişkili Faktörler 25
3.3.1. Dezenfeksiyon ve Temizleme İşlemlerinin Etkileri 25
3.4. Cihazın Teknik Özellikleriyle İlgili Tercih Nedeni Olabilecek Faktörler 27
3.4.1. Kullanıcı Hatalarına Yönelik Uyarı Sistemleri 27
3.4.2. Laboratuvar Bilgi ve Yönetim Sistemi (LBYS) /
Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemi (HBYS) Bağlantı Özellikleri 28
3.5. Uluslararası Standartlar, Kılavuzlar ve Ulusal Mevzuata Uyum 29
4. Glukoz Metrelerin Performans Özellikleri ve Performansın Değerlendirilmesi 37
4.1. Analitik Performans 37
4.2. Klinik Performans 39
4.3. Sürekli Kalite Kontrol 41
5. Sonuç – Öneriler

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış