Submitted by: sdemir   Date: 2018-12-18 09:49
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan "Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2014-2017)" kapsamında kamu kurum/kuruluş, üniversite hastanesi ve özel sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren tıbbi laboratuvarların serum kreatinin düzeyi ölçülen olgularda erişkinler için CKD-EPI formülü, çocuklar için SCHWARTZ formülü ile tahmini glomerüler filtrasyon (tGFH) hızını rutin olarak raporlaması gerekmektedir.

Kronik Böbrek Hastalıkları Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Bilgilendirme Metni için tıklayınız...
Tagler: Ckd-Epi,  Gfr

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış