Submitted by: sdemir   Date: 2019-12-04 17:24
T hücre immunitesi
Emel Bülbül Başkan
Türkderm 2013; 47: Özel Sayı 1: 18-23

Özet
Doğumdan itibaren organizmamız sürekli olarak self antijenler ve yabancı patojenlerle bombardımana maruz kalmaktadır. Sağlıklı kalabilmek için immün sistemimiz yabancı patojenlerle savaşacak ancak kendine tolerans gösterecek stratejiler geliştirmiştir. Efektör T hücreleri immün cevapları düzenleyen ana oyunculardır. Efektör T hücreleri başlangıçta sadece immün cevabı tetikleyen hücreler olarak bilinse de güncel çalışmalar hem edinsel hem de doğal immünitede negatif düzenleyici rollerini de göstermiştir. İmmun sistemi kontrol etmedeki kritik ve farklı rollerinden dolayı T hücrelerinin fonksiyonları ve düzenlenmeleri yoğun araştırmalara konu haline gelmiştir. Bu derlemede T hücre immünitesine ait anahtar bilgiler özetlenecektir. (Türkderm 2013; 47: Özel Sayı 1: 18-23)
Anahtar Kelime: T hücre, Treg, Tfh, Th1,Th2, Th9,Th17
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış