Submitted by: sdemir   Date: 2019-12-04 17:53
Doğal Öldürücü Hücre İmmunglobulin-Benzeri Reseptör Genleri
Özlem GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK

ARŞİV 2011; 20: 131

Giriş
Doğal öldürücü hücreler (Natural Killer, NK) kemik iliğinden kaynaklananbüyük granüllü lenfositler olup doğal immünitenin en önemli hücreleridir. Yabancı antijenlere karşı ilk basamak savunmada görev alırlar. NK hücreleri, enfekte olmuş ya da malign transformasyona uğramış hücreleri, hücre aracılı sitotoksisite ve antikor aracılı hücresel sitotoksisite ile lizise uğratabilirler. NK hücre reseptörleri, hedef hücre ligandları ile etkileşerek kendinden olmayanı tanır. NK hücrelerinin verecekleri sitotoksik yanıt, yüzeylerinde bulunan aktivatör veya inhibitör reseptörlerden kaynaklanan sinyaller arasındaki denge ile kontrol edilir. Bu reseptör gruplarından biri de doğal öldürücü hücre immunglobulin-benzeri reseptörlerdir (Killer cell immunoglobulin-like receptors, KIR). KIR’lar immün yanıt oluşumunda, NK hücrelerinde ve CD8 sitotoksik T lenfositlerde bulunan ve bu hücrelerin fonksiyonlarını “reseptörligand” ilişkisiyle düzenleyen moleküllerdir. KIR reseptörleri kendinden olan hücreleri insan lökosit antijenleri (human leukocyte antigens, HLA) sınıf I molekülleri ile tanırken yabancı hücreleri bu moleküllerin olmaması ile ayırt eder1,2.
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış