Submitted by: sdemir   Date: 2020-12-14 07:29
Refeeding (Yeniden Beslenme) Sendromu
Emel KOÇER, Aynur GÖRMEZ
Tam metin için tıklayınız

Refeeding sendromu (RFS) ağır malnutrisyonlu hastaların yeniden beslenmesi ile ortaya çıkan elektrolit ve metabolik bozuklukları kapsayan klinik bir durumdur. Tanınmaz ya da uygun bir şekilde tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir. RFS’nin yönetimi ile ilgili genel kabul gören bir kılavuz olmasa da, yüksek risk gruplarının farkında olmak ve bunların yakından takibi, hastaların multidisipliner bir ekiple yönetilmesi sendromun hem önlenmesi hem de tedavisi için son derece önemlidir. Bundan dolayı klinisyenlerin bu önlenebilir fakat ölümcül sendrom hakkında farkındalığının artırılması ve klinik pratiğe yön verebilecek randomize kontrollü çalışmaların yapılması büyük öneme sahiptir.
Tagler: Açlık

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış