Submitted by: sdemir   Date: 2008-10-21 13:33
ANTIMIKROBIYAL AJANLAR, ANTIBIYOTIKLER
Prof.Dr. Bülent SÜMERKAN

"Kemoterapötik Ajanlarda Istenen Özellikler
1-Selektif toksisite (Patojeni inhibe ya da yok ederken konaga zarar vermeyecek bir özellik)
2-Ideal ajan bakterisit olmali, bakteriostatik olmamali
3-Bu ajanlara duyarli olan mikroorganizmalar daha sonra fenotipik ya da genotipik direnç gelistirmemeli
4-Klinik uygulama sirasinda karsilasilacak birçok türden mikroorganizmaya etkili olmali
5-Allerjenik olmamali
6-Yüksek dozda ve sürekli kullanildiginda istenmeyen etkiler ortaya çikmamali
7-Plazma, vücut sivilari ve eksüdalar içersinde aktivitesi saglam kalmali
8-Suda erir ve stabil olmali, vücuda verildiklerinde bakterisit düzeylere çabuk ulasmali ve bu düzeyler uzunca süre kalmalidir

1-HÜCRE DUVARI INHIBITÖRLERI
a-Beta laktamlar
penisilinler
dogal penisilinler
semisentetik penisilinler
antipsödomonal penisilinler
sefalosporinler
diger beta laktamlar
monobaktam
tienamisinler
beta laktamaz inhibitörleri
b-Sikloserin
c-Fosfomisin
d-Vankomisin
e-Basitrasin
2-HÜCRE ZARI INHIBITÖRLERI
a-Polimiksinler
b-Polienler
c-Azoller
Imidazoller
Mikonazol
Ketokonazol
Triazoller
Itrakonazol
3- DNA’NIN FONKSIYONUNU INHIBE EDENLER
a-Mitomisin
b-Kinolonlar
Nalidiksik asit
Fluorokinolonlar
c-Metronidazol
d-Novobiosin
4-PROTEIN SENTEZINI INHIBE EDENLER
a-Transkripsiyon inhibitörleri
Aktinomisin
Rifampisin
b-Translasyon inhibitörleri
30S ribozomal subüniti inhibe edenler
Aminoglikozidler(Streptomisin,Neomisin,Gentamisin,Kanamisin,Tobramisin,
Amikasin)
Tetrasiklinler
Nitrofurantoin
50S subüniti inhibe edenler
Kloramfenikol
Eritromisin ve diger makrolidler
Linkozamidler
Puromisin
Fusidik asit
c-Protein bütünlügünü bozanlar
Griseofulvin
5-METABOLIT ANALOGLARI
a-Tetrahidrofolat sentezi inhibitörleri
Sulfonamidler
Diger PABA analoglari
Sulfonlar
Paraaminoslisilik asit (PAS)
b-Dihidrofolat redüktaz inhibitörleri
Trimetoprim
c-Diger metabolit analoglari
Izoniazid
Flusitozin"
Tagler: Antibiyotik

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış