Submitted by: sdemir   Date: 2008-10-22 18:10

Prof. Dr. Bülent Gürler

"Genel olarak, hastaların steril doku veya vasküler sisteme veya kan yoluna giren ve tekrar kullanılan aletlerin steril olması gerekir. Sterilizasyon; mikroorganizmaların dirençli formu olan endospor şekli dahil fiziksel yöntemler ve kimyasal maddeler kullanılarak tahrip edilmesidir. Hastanelerde sterilizasyon için kullanılan ajanlar
A. Otoklav buharı (nemli ısı)
B. Etilen oksit gazı
C. Kuru ısıdır.
Bununla birlikte ısıya duyarlı tıbbi aletlerin tekrar kullanımında kimyasal maddelerin (sterilan) üretici firma tarafından öneri ve uygulama şekline uyulduğunda etkili olduğu belirlenmiştir. Bu kimyasal maddelerin kullanılması sınırlı olmasına rağmen mukoz membran ile temas eden aletlerin (fleksibl fiberoptik endoskoplar vb.) yüksek düzeyde dezenfeksiyonunda etkili olmaktadır.

Dezenfeksiyon; cansız objelere kimyasal maddeler kullanmak suretiyle bilinen tüm patojen mikroorganizmaların elimine edilmesidir. Dezenfeksiyon sırasında FDA (Food and Drug Agency) tarafından sterilan olarak bildirilen kimyasal maddelerden etkilenen mikroorganizmaların bakteri endosporları hariç tüm şekillerinin öldürülmesi istenir. Sterilizasyon için herhangi bir derecelendirme(az steril, çok steril gibi) söz konusu olmazken, dezenfeksiyon işlemi için yüksek düzeyde, orta düzeyde ve düşük düzeyde olmak üzere üç kademede uygulama yapılabilmektedir."

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış