Submitted by: sdemir   Date: 2008-12-18 10:13
HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜNDE DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON “DAS” UYGULAMALARI
Murat GÜNAYDIN, Bülent GÜRLER

Ankem Dergisi Cilt 22, Sayı 4, 221-231,2008

"Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikrorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir.
Antisepsi: Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.
Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir. Sterilizasyon işlemi sonrasında tek bir canlı mikroorganizma kalma olasılığının <10-6 olmasıdır. Diğer bir ifadeyle sterilizasyonun sağlanamama olasılığının bir milyon işlemde birden daha düşük olmasıdır ve bu Sterilite Güvence Düzeyi olarak tanımlanır."
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış