Submitted by: sdemir   Date: 2008-12-30 07:11
ENDOKANABİNOİD SİSTEMİN ENERJİ METABOLİZMASI VE OBEZİTEYE ETKİSİ
Emel Tüfekçi Alphan, Nevin Yılmaz
Marmara Medical Journal 2007;20(3);202-214

"Araşidonik asit türevleri olan endokanabinoidler, ihtiyaç olduğunda, sentezlenir, bağlanır ve KB1 reseptörlerini aktive ederek, hızla yıkılırlar. Anandamid ve 2-AG, uzun zincirli yağ asitlerinden olan araşidonik asitten elde edilirler. Anadamid ve 2-AG fosfolipide bağlı yolak ile sentezlenir. Ön maddelerinden, anandamid ve 2-AG oluşumunu katalize eden enzimler; fosfolipaz olan N-açilfosfatidiletanolamin ve diaçilgliserol lipazdır (DAG). SSS’nin çoğunda, diğer nörotransmitterler gibi, fizyolojik ve patolojik uyarılara yanıt olarak, sentetik enzimlerinin aktivasyonu ile ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere önceden yapılır ve depo edilir. Anandamid ve 2 AG, enzimatik hidrolizi takiben, hücrelerin içine 2 adım mekanizması ile taşınarak elimine edilir. Bu hızlı deaktivasyon sürecinden dolayı endokanabinoidler, öncelikle, komşu hücrelerin yüzeylerindeki endokanabinoid reseptörlerine bağlanırlar, aktive olarak sentez yerlerine hareket ederler.
Biyosentezlendikten sonra, endokanabinoidler, hücre dışı boşluğa hızla salgılanırlar. Beyinde ise, postsinaptik nöron membranlarından salgılanırlar, KB1 reseptörlerinin aktive olduğu yerde,presinaptik nöron membranına arkadan bağlanarak hızla yayılırlar. Bu, bağlanmalarda, daha az nörotransmitterin presinaptik hücrelerde salgılanmasına neden olan olaylar zinciri ile oluşan bir döngüdür. Bu süreç, nörotransmitterlerin “retro-grade süpresyonu” olarak bilinir."

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış