Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-06 13:44
ENDOKRİN HASTALIKLARDA ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA)
Alev Eroğlu Altınova, Metin Arslan

Marmara Medical Journal 2009, Cilt 22, Sayı 1ADMA en güçlü NO sentetaz inhibitörüdür ve dolaşan düzeyindeki artış endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz ile yakın ilişkilidir. Birçok endokrin hastalıkta ADMA artışının olduğu ve bu hastalıklardaki artmış kardiyovasküler riske katkıda bulunduğu görülmektedir. Gelecek çalışmalar ADMA birikimine yönelik temel mekanizmaların ortaya konmasına yönelik olmalıdır. Bu sayede endokrin hastalıkların tedavisinde daha başarılı sonuçlara ulaşılabilir.
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış