Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-06 13:55
Romatoid Artrit'te Yeni Tanısal Otoantikorlar
Burcu Yanık, Duygu Geler KülcüRomatoid artritte (RA) erken tanı ve erken tedavi eklem hasarını önleyebilir; ancak uygun tanısal kriterlerin yetersiz olması erken tanıya engel olmaktadır. RA'te tanı konmakta yaşanan güçlükler, gerçek bir hastalığa-spesifik serolojik marker olmamasına bağlı olabilmektedir. Hastalık tanısı için erken döneminde kullanılabilecek, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek serolojik testlere ihtiyaç vardır. Bu derlemede RA hastalığında rol oynaması muhtemel olan ve son yıllarda daha sıklıkla incelenmeye başlanan otoantikorlar kısaca tartışılacak ve yapılmış çalışmalardan örnekler sunulacaktır.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış