Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-07 09:42
ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ MEKANİZMALARI ve YENİ İLAÇLAR
Prof. Dr. Nuri Kiraz


Yeni antitüberküloz ilaç araştırmaları
Yeni antitüberküloz ilaç arayışları başlıca üç nedeni bulunmaktadır. Bunlar; Mevcut tedavi süresini daha da kısaltabilmek, MDR tüberkülozlu olgularda başarı sağlamak ve latent tüberkülozlu olguların tedavisinde daha etkin tedavi sağlamaktır. Ticari firmaların yeni atitüberküloz ilaç geliştirmek için yeterli ilgi gösterdikleri söylenemez. Üzerinde en çok çalışılan yeni ilaçlar rifamisinler, yeni florokinolonlar, Oksazolidinonlar ve nitroimidazopiranlar’dır. Bir rifamisin türevi olan rifabutin, HIV pozitif tüberkülozlu hastalalarda antiretroviral ilaçlarla etkileşiminden dolayı rifampin alamayan hastalarda önerilmektedir. Florokinolonların iki yeni üyesi olan moxifloksasin ve gatifloksasin ilaç duyarlı tüberküloz olgularında başarı ile kullanıldığı bildirilmiştir.
Oksazolidinonların öncü üyesi olan linezolid tüberküloz olgularının tedavisinde ümit bağlanan ilaçlardan birisidir.
Nitroimidazopiran bileşiği olan PA-824 maddesi replike olmayan organizmler üzerine etkili bulunduğundan tüberküloz tedavisinin kısaltmasında yararlanabileceği düşünülmektedir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış