Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-10 22:04
Grelin Hormonunun Keşfi: Araştırmaları ve Klinik Uygulamaları
Süleyman AydınSon zamanlarda keşfedilen oreksijenik hormon olarak da bilinen grelin; insan ve hayvanlarda beslenmeyi stimule eder ve büyüme hormonu salgılatır. Bitkilerin parankima hücreleri de dahil olmak üzere diğer pek çok dokudan sagılanan grelinin asıl üretimi midede olmaktadır. Açlık halinde kanda yüksek miktarlarda bulunmakta olup, yemek yeme ile miktarı azalmaktadır. Grelin; yemek yemeyi, besin kullanımını, enerji kullanımını ve iştahı düzenlemektedir. Bu derlemede grelin hakkındaki son bilgiler, grelinin yapısı, tarihçesi, fonksiyonu, vücuttaki dağılımı, hastalıklardaki değişimine ve olası klinik uygulamalarına yoğunlaşılacaktır.
Tagler: Grelin

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış