Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-11 13:15
"Quorum sensing": mikroorganizmalar iletişim mi kuruyor?
Mehmet Ali SaraçlıBirçok Gram pozitif ve negatif bakteri ve mantarlar birbirleri ile farklı sinyal molekülleri aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Bu sinyal moleküllerini üretmekle birlikte, mikroorganizmalar bu moleküllerin konsantrasyonunu ölçerek çevrelerindeki mikrobiyal topluluğun miktarı hakkında da bilgi sahibi olmaktadır. Böylece iyi koordine olmuş bir davranış sergilemekte, konağın immün yanıtından kaçabilmek için virülans faktörlerini regüle etmekte ve başarılı bir enfeksiyon süreci geliştirmektedir. Bu bağlamda, eğer "Quorum Sensing" sistemi (sinyal yolakları) bloke edilebilirse enfeksiyon gelişimi önlenebilecek, yeni, daha güvenli ve güçlü antibiyotikler üretilebilecektir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış