Submitted by: sdemir   Date: 2009-03-11 20:14
MİKROBİYOLOJİ

Ünite 1MİKROBİYOLOJİYE GİRİÞ, KAPSAM VE SINIFLANDIRMA
Ünite 2MİKROSKOPLAR, MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN DİÐER ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLAR
Ünite 3BAKTERİLERİN YAPI VE FİZYOLOJİLERİ
Ünite 4GENETİK BAKTERİ GENETİÐİ VE ANTİMİKROBİK MADDELER
Ünite 5MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLDİÐİ ORTAMLAR
Ünite 6BOYALARIN VE BOYAMA YÖNTEMLERİNİN TANITILMASI
Ünite 7ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ, NORMAL FLORALAR, ÖRNEK ALMA TEKNİKLERİ
Ünite 8STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
Ünite 9İMMÜNOLOJİYE GİRİÞ VE ANTİJEN
Ünite 10İMMÜN SİSTEMİN YAPISI
Ünite 11İMMÜNGLOBULİNLER (ANTİKORLAR)
Ünite 12BAÐIÞIK YANITIN OLUÞUMU
Ünite 13İNFEKSİYONLARA KARÞI BAÐIÞIKLIK
Ünite 14AÞILAR VE SERUMLAR
Ünite 15HASTANE İNFEKSİYONLARI
Ünite 16MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

Yazarlar
(Üniteler: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Prof. Dr. Filiz AKÞİT
(Üniteler: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
(Ünite: 4) Doç. Dr. Nuri KİRAZ
Editör
Doç. Dr. Nuray SERTER

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 490
Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 219
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış