Submitted by: sdemir   Date: 2009-04-15 18:52
Ulusal savunmada moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin önemi
Şefik GüranMoleküler biyoloji ve biyoteknolojideki son gelişmeler, hayatımızı birçok yönden etkilemektedir. Günümüzde bu teknoloji, koruyucu hekimlikte (aşı hazırlanmasında),
tedavide (ilaç teknolojisinde), tarımda (biyoteknolojik bitki ve meyve üretiminde) ve buna benzer alanlarda kullanılmaktadır. İnsanlık için çok yararlı olan böyle bir teknolojinin, biyoterörist bir saldırıda kullanılması olasılığı da vardır. Bu olasılık, halen dünyamız için önemli bir tehlikedir. Böyle bir saldırı durumunda, ülkemizin aşılama ve erken tanı için gerekli gelişmiş teknolojilere sahip olması gereklidir. Bu nedenle, bu konuda çalışan enstitülerin ve üniversitelerin desteklenmesi, bu alanda yeni teknoloji üretecek enstitülerin kurulması, ulusal savunmada önemli yaklaşımlardan birisi olabilir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış