Submitted by: sdemir   Date: 2009-07-16 08:20
BCG Aşısı
Işık Yalçın, Nevin HatipoğluBCG aşısının özellikleri
• Pozitif özellikler
1. Yenidoğanın aşılanması çoçukluk çağı tüberkülozunda hem
hastalığa hem de ölüme karşı etkilidir.
2. Aşılama miliyer tüberküloza veya tüberküloz menenjite karşı etkilidir.
3. Yenidoğanın aşılanması tüberküloz dışı lenfadenit ve lepraya karşı da koruyucudur.
4. Maliyet düşüktür.
• Negatif özellikler
1. Lisanslı aşıların gücündeki farklılıklar
2. Çocuk ve erişkindeki mikobakteri infeksiyonlarında sınırlı etkinlik
3. Hastalıktan koruma işaretleyicilerinin yokluğu
4. Aşı reaksiyonlarının sıklığı ve süresi
5. Sağlıklı olanlarda da BCG adeniti ve osteomiyelit riski
6. HIV’li olanlarda dissemine BCG
7. Pekiştirme (booster) etkisinin yokluğu
8. Parenteral uygulama
9. Tüberkülin deri reaksiyonuna etkisi
• Bilinmeyen özellikler
1. Etki süresi
2. HIV infeksiyonunda pulmoner ve bakteremik tüberküloz
hastalığına karşı etkinliği
Tagler: Aşı,  Bcg

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış