Submitted by: sdemir   Date: 2009-09-30 12:31
Biyokimyasal aletler prensip ve özellikleri
Prof.Dr. Akın YEŞİLKAYA

İçindekiler: 2
BİYOKİMYASAL ANALİZLER 2
Çözelti ve Çözelti Konsantrasyonları 2
Numune Alma ve Saklama 2
Kan Alma ve Antikoagülanlar: 2
Antikoagülanlar: 2
İdrar Toplama: 2
Feçes Toplama: 2
Serebrospinal Sıvı: 2
Numunelerin Hazırlanması ve Saklanması: 2
FOTOMETRE 2
Işığın Doğası 2
Beer Kanunu: 2
LAMBERT KANUNU veya LAMBERT –BOUGUER KANUNU 2
SPEKTROFOTOMETRENİN PARÇALARI 2
FLUOROMETRE 2
Fluorosans’ın Doğası: 2
Floresans yayılımda Zaman ilişkisi 2
Flurosens Emisyonu ile Konsantrasyon Arasındaki İlişki 2
Fluorosans Ölçümümü Sınırlayan Faktörler : 2
Fluorosens Ölçümünde Kullanılan Cihazlardaki Temel Parçalar 2
SANTRİFÜJ 2
Yapısına göre santrifüj tipleri: 2
Santrifüj’ün parçaları 2
Santrifüjleme Prensipleri 2
ALEV FOTOMETRESİ 2
Alev Fotometresinin Parçaları: 2
ATOMİK ABSORBSİYON FOTOMETRESİ 2
Atomik Absorbsiyon Fotometresinin Parçaları : 2
Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrelerinde İnterferens 2
SUYUN DİSSOSİYASYONU VE pH KAVRAMI 2
pH KAVRAMI 2
TAMPONLAR 2
GAZ KROMATOGRAFİSİ 2
ALICI SİSTEMLER ( DEDEKTÖRLER) 2
Gaz-Katı Kromatografisi: 2

Tam metin için

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış