Submitted by: sdemir   Date: 2009-12-14 08:12
Bağışıklık Antijenleri ve Aşı içeriği
Melike Keser, Nevin Hatipoğlu

Çocuk Enf Derg 2008; 2 (Özel Say› 1):15-24

Etkili ve güvenilir bir aşı geliştirme gereksinimi, hekimlikteki en önemli uğraşlardan biri olmuştur. Tarih boyunca aşıların büyük bir bölümü canlı atenue, ölü tam hücre organizmalar veya inaktive toksinler (toksoidler) kullanılarak üretilmiştir. Son zamanlardaki çalışmalar DNA ve subünit aşıların elde edilmesinde rekombinant DNA yöntemleri ve konjuge aşı geliştirme teknolojileri üzerinde yoğunlaşmıştır. İmmünolojik mekanizmalar ve konak-patojen etkileşimi hakkındaki kapsamlı bilgi birikimi sayesinde etkili bir aşı oluşturulması mümkün hale gelecektir.
Aktif bağışıklığın temel unsuru olan aşılar, bu işlevlerini sağlayan ve bağışıklık antijenleri denen esas yapıları dışında çeşitli katkı maddeleri de içermektedirler. Başlıcaları koruyucular ve adjuvanlar olan bu maddelerin aşı ürününde çeşitli görevleri vardır ve aşı ile birlikte lisans almalıdır. Aşı bileşlenleri içinde üzerine en çok çalılan kısmını oluşturan adjuvanlar bağışılıklık yanıtını güçlendiren ve yöneten maddelerdir. Gelecekte HIV, hepatit C, sıtma gibi “sorunlu” hastalıklardan korunmada, ayrıca kronik hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılmak üzere yeni adjuvan geliştirilmesine ve buna paralel yeni aşı içeriklerine ihtiyaç vardır.
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış