Submitted by: sdemir   Date: 2009-12-24 21:14
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU
Deniz GÜR

ANKEM Derg 2009;23(Ek 2):188-192

Antibiyotik duyarlılık testlerinde “yorumlayarak okuma” antibiyotikleri grup olarak ele alıp, altta yatan direnç mekanizmasını da tahmin ederek analiz etmeyi amaçlamaktadır. Yorumlu antibiyogram direnç mekanizmalarının tanımlanmasında biyokimyasal tanı yöntemlerinin yerini tutmamakla birlikte klinik mikrobiyologlar için laboratuvarda sürekli bir kalite kontrolü oluşturmakta, klinisyenler için antibiyotik tedavisini yönlendirecek önemli veriler sağlamakta, ayrıca tedavinin riskli olduğu bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarına dikkatlerini çekmektedir. Bu hem daha iyi bir tedavinin uygulanmasını sağlayacak hem de bakteri direncinin seleksiyonunu azaltacak bir uygulamadır.
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış