Submitted by: sdemir   Date: 2010-02-18 22:48
EKMUD 2009 Platform Kitabı - Antimikrobiyal Direnç

Tam metin için tıklayınız

Toplum Kökenli Enfeksiyonlarda Direnç ve Tedavi
Pnömoni...................................................................................................................1
Dr. Kenan Hızel
Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları .............................................................................7
Dr. Kemalettin Özden
Üriner Sistem Enfeksiyonları ....................................................................................17
Dr. Nazif Elaldı
Literatürde Son Bir Yıl
Antimikrobiyal Direnç...............................................................................................27
Dr. F. Şebnem Erdinç
Antimikrobiyal Direnç...............................................................................................33
Dr. Oğuz Karabay
Vankomisine Dirençli Enterokoklar (VRE)
Direnç Mekanizmaları..............................................................................................37
Dr. Semra Tunçbilek
Tedavi Yaklaşımları .................................................................................................41
Dr. Özlem Kandemir
Direncin Önlenmesi ve Kontrol.................................................................................49
Dr. Tansu Yamazhan
Zor Enfeksiyonların Tedavisinde Yeni Seçenekler
Kolistin ..................................................................................................................53
Dr. Cafer Eroğlu

Seftobiprol .............................................................................................................57
Dr. Serpil Erol
Sulbaktam..............................................................................................................61
Dr. Mustafa Namıduru
Dirençli Kandida Enfeksiyonlarında Tedavi: Rehberler Ne Diyor? .....................................65
Dr. Yeşim Taşova
Çoklu Dirençli Tüberküloz
Türkiye ve Dünyadaki Direnç ....................................................................................69
Dr. Nefise Öztoprak
Direncin Belirlenmesinde Laboratuvar Tanı ...............................................................73
Dr. Rıza Durmaz
Tedavide Yol Haritas› ..............................................................................................83
Dr. Şeref Özkara
Viral Enfeksiyonlarda Direnç
HIV ........................................................................................................................89
Dr. Gülden Yılmaz
HBV .......................................................................................................................93
Dr. Reflat Özaras
İnfluenza ................................................................................................................97
Dr. Bülent A. Beşirbellioğlu
Hastane Enfeksiyonlar›: “0 Enfeksiyon” ......................................................................103
Dr. Mehmet Doğanay
Antimikrobiyal Profilakside Yenilikler
Endokardit............................................................................................................107
Dr. Serap Gençer
Sıtma...................................................................................................................113
Dr. Yusuf Önlen
HIV Temas Sonrası Profilaksi.................................................................................121
Dr. Behice Kurtaran
Tagler: Antimikrobiyal,  Direnç

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış