Submitted by: sdemir   Date: 2010-03-12 10:07
AMİNO ASİT (aa) METABOLİZMASI

Metabolik enerjinin ne kadarı yiyeceklerden (protein) ne kadarı doku proteinlerinden gelecek buna canlının türü + metabolik durumu karara verir.
Karnivorlar : Beslendikten hemen sonra enerjilerinin %90’a varan miktarını aa oksidasyonundan sağlar.
Herbivorlar : Karnivorların yolunun sadece çok azını kullanırlar.
Bakteriler : Þartlar gerektirdiğinde çevreden aa alıp yakıt olarak kullanırlar.
Bitkiler : Proteinleri enerji amaçlı olarak çok az kullanırlar. Asıl enerji kaynakları fotosentezden elde edilen CHO’dır. Aa katabolizması var ama protein sentez öncülü olan ve diğer biyosentezlerin ürünü olan metabolitleri üretmek amacıyla.
Hayvanlarda aa’lerin oksidatif yıkımı 3 metabolik şartta meydana gelir.
1. Protein sentez ve yıkımı sırasında (protein turnover) açığa çıkan bazı aa’ler oksidatif yıkıma uğrar.
2. Vücudun protein sentezi ihtiyacından çok fazla protein ve aa’ce zengin besin alınmışsa fazlalık yıkılır. Aa’ler depolanamaz.
3. Açlıkta veya diabetes mellitus’da: CHO’lar ya yoktur veya kullanıma sunulmamaktadır veya uygun şekilde kullanılamamaktadır. Bu durumda hücresel proteinler yakıt olarak kullanılır.
Bütün metabolik şartlarda aa’ler -NH2 gruplarını kaybeder ve alfa-keto asitlere dönüşür:
aa’lerin “C-İskeletleri”
alfa-keto asitler oksidasyon ile CO2 ve H2O’ya yıkılır. En önemlisi de 3C ve 4C’lu bileşikler açığa çıkar. Bunlar glukoneogenez ile glukoza dönüşür: yakıtlar
• beyin
• iskelet kası
• diğer dokular
C iskeletleri genellikle TCA’ya girer. Yağ asiti katabolizmasına bu yönden benzer.

Devamı için
Tagler: Amino Asit,  Metabolizma

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış