Submitted by: sdemir   Date: 2010-05-28 08:25
ÇEVRESEL ETKENLERİN GENLER ÜZERİNE ETKİSİ VE GENETİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
Feriha BAŞOĞLU, Ayşe Emel ÖNALFiziksel ve kimyasal çevresel kirleticilerin insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu olumsuz etkilerin halk sağlığı açısından en önemlileri, yüksek dozda ve uzun süreli maruziyetlerde daha fazla olmak üzere çeşitli kanserlerin ortaya çıkmasıdır. Bu yazıda başlıca çevresel etkilenmelere yol açan radyasyon, arsenik, kadmiyum, kurşun, krom ve nikel üzerinde durulacak ve etkenlerin mutajen etkilerini saptamaya yarayan güncel genetik analiz yöntemleri özetlenecektir.
Tagler: Genetik

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış