Submitted by: sdemir   Date: 2010-10-19 06:40
EDTA’lı Tam Kan Örneklerinden Otomatik DNA İzolasyonu: Manuel DNA İzolasyonu ile Karşılaştırma
Abdulkadir YILDIRIM, Hamdullah TURHAN, Vefa YANMAZ, Ebubekir BAKANSon zamanlarda klinik laboratuarlarda PCR-tabanlı moleküler tekniklerin kullanımı artmıştır.
Bununla birlikte, bu tekniklerden yararlanabilmenin ön şartı, hızlı ve verimli DNA izolasyon yöntemlerine gereksinim duyulmasıdır. Bu amaçla manyetik bilye teknolojisini kullanan otomatik DNA izolasyon sistemleri geliştirilmiştir. Ancak manyetik partiküller elüsyon aşamasında DNA çözeltisinden yeterince uzaklaştırılamazsa, bu manyetik bilyeler amplifikasyon reaksiyonunu bozabilmektedir. Bu durum da PCR sensitivitesini azaltmakta veya yalancı negatif PCR sonuçlarına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı manyetik bilye teknolojisini kullanan bir otomatik DNA izolasyon cihazıyla elde edilen DNA’ların saflık, verimlilik ve PCR-hibridizasyon performanslarını değerlendirmek ve manuel izolasyon yöntemiyle karşılaştırmaktır. EDTA’lı tam kan örneklerinden otomatik DNA izolasyon sistemiyle (QuadroProbe QP10) elde edilen DNA konsantrasyonları 28 – 74 ng/l aralığında ve A260/A280 oranı ortalama 2.5 ± 0.73 idi. PCR-hibridizasyon işlemlerinden elde edilen sonuçlar gösterdi ki QuadroProbe QP10 ile izole edilen DNA çözeltisi, PCR-hibridizasyon reaksiyonlarını inhibe edebilecek herhangi bir materyal içermemektedir. PCR laboratuarlarında EDTA’lı tam kan örneklerinden yüksek kalitede DNA pürifikasyonu için QuadroProbe QP10 izolasyon cihazı kullanılabilir.
Tagler: Dna,  Izolasyon,  Pcr

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış