Kongre duyuruları ve arşivi.
  Başlık Hit Tarih Hit Comments
  1. Temel Tıp Bilim Dernekleri Platformu Sempozyumu
  2009-06-18 1456 (0)
  1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
  2011-08-10 1624 (0)
  14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2009)
  2008-12-24 2159 (0)
  15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı
  21 Nisan-24 Nisan 2010 - ANTALYA / TÜRKİYE
  2010-01-19 1353 (0)
  17. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi
  2010-03-27 1240 (0)
  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress
  2009-04-26 1199 (0)
  2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu: Antimikrobiyal Direnç
  2009-02-10 1527 (0)
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi
  2009-12-24 1533 (0)
  2009 Mikrobiyoloji Uluslararası Bilimsel Toplantı Takvimi
  2008-12-24 2088 (0)
  21. Yüzyılda Türkiye'yi Tehdit Eden Mikrobiyal Ajanlar
  2009-01-28 1436 (0)
  22.Ulusal Biyokimya Kongresi
  2010-01-21 1799 (0)
  24. ANKEM Kongresi
  2008-12-24 1812 (0)
  25. Ankem Kongresi
  2010-02-19 1303 (0)
  34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  2010-01-19 2012 (0)
  43.Ulusal Diyabet Kongresi
  2009-03-13 2148 (0)
  5. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi /5th International Congress of Molecular Medicine
  27- 30 Haziran 2013, Fırat Üniversites, Elazığ, Türkiye
  2012-09-23 1076 (0)
  6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
  2009-03-04 2436 (0)
  6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
  2010-02-19 1557 (0)
  Ege Mikrobiyoloji Günleri - 3
  24-25 Aralık 2010 tarihinde Denizli'de
  2010-12-15 1222 (0)
  Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu, 1-2 Haziran 2012
  2012-04-08 1140 (0)
  GATA Mikrobiyoloji Günleri
  2010-01-08 2274 (0)
  Hantavirus Sempozyumu
  2010-03-23 1448 (0)
  Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2010
  2010-02-19 1546 (0)
  Hükümet, YÖK ve Tıp Fakülteleri: Güncel Gelişmeler ve ne yapmalıyız?
  2009-06-02 1094 (0)
  III. International Congress of Molecular Medicine
  2008-12-24 1707 (0)
  Kanıta Dayalı Laboratuvar Kursu
  2009-02-06 1735 (0)
  KBUD 2009 Ulusal Kongresi
  2009-02-06 1758 (0)
  KLİMİK Bahar Okulu 2009
  2009-04-22 1619 (0)
  KLİMİK Kış Okulu 2009
  2009-11-04 1832 (0)
  Klinik Laboratuvarlarda analitik kalite yönetimi ve referans aralıkları hesaplama kursları
  2010-11-23 2221 (0)
  Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları
  2011-12-30 1285 (0)
  Klinik örnekten sonuç raporuna solunum sistemi örnekleri
  2010-03-02 1647 (0)
  Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu
  2009-08-04 1510 (0)
  Proteomik Araştırmaları Temel Bilgiler ve Uygulama Örnekleri
  2009-11-22 1904 (0)
  Sempozyum: Pnömokok aşıları
  2009-01-20 1164 (0)
  Tanıda moleküler genetik yöntemler biyokimya yazokulu
  2009-03-09 1761 (0)
  The 2nd International Biophysics Congress
  2009-07-09 1309 (0)
  Tıbbi Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Kursu
  2009-08-04 1606 (0)
  Tıbbi Laboratuvarlarda Bilişim Teknolojileri Sempozyumu
  2010-03-23 1614 (0)
  TKBD 2010 yılı bilimsel etkinlik takvimi
  2009-12-24 1381 (0)
  TKBD Güz Okulu
  2009-08-04 1164 (0)
  TKBD Sürekli Mesleki Gelişim Okulu
  2010-04-29 1222 (0)
  Türk Klinik Biyokimya Derneği 2009-2010 Bilimsel Etkinlik Programı
  2009-11-19 1830 (0)
  Türk Klinik Biyokimya Derneği’nin IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2009-01-19 1903 (0)
  X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2009-12-24 1680 (0)
  XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2011-03-10 1777 (0)
  XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
  2009-01-27 2056 (0)
  XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi
  2009-01-28 1961 (0)
  XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi
  2011-08-10 1551 (0)