Kongre duyuruları ve arşivi.
  Başlık Hit Tarih Hit Comments
  1. Temel Tıp Bilim Dernekleri Platformu Sempozyumu
  2009-06-18 1579 (0)
  1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
  2011-08-10 1830 (0)
  14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2009)
  2008-12-24 2367 (0)
  15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı
  21 Nisan-24 Nisan 2010 - ANTALYA / TÜRKİYE
  2010-01-19 1466 (0)
  17. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi
  2010-03-27 1400 (0)
  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress
  2009-04-26 1302 (0)
  2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu: Antimikrobiyal Direnç
  2009-02-10 1660 (0)
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi
  2009-12-24 1729 (0)
  2009 Mikrobiyoloji Uluslararası Bilimsel Toplantı Takvimi
  2008-12-24 2243 (0)
  21. Yüzyılda Türkiye'yi Tehdit Eden Mikrobiyal Ajanlar
  2009-01-28 1555 (0)
  22.Ulusal Biyokimya Kongresi
  2010-01-21 1920 (0)
  24. ANKEM Kongresi
  2008-12-24 1927 (0)
  25. Ankem Kongresi
  2010-02-19 1431 (0)
  34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  2010-01-19 2166 (0)
  43.Ulusal Diyabet Kongresi
  2009-03-13 2296 (0)
  5. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi /5th International Congress of Molecular Medicine
  27- 30 Haziran 2013, Fırat Üniversites, Elazığ, Türkiye
  2012-09-23 1198 (0)
  6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
  2009-03-04 2601 (0)
  6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
  2010-02-19 1686 (0)
  Ege Mikrobiyoloji Günleri - 3
  24-25 Aralık 2010 tarihinde Denizli'de
  2010-12-15 1384 (0)
  Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu, 1-2 Haziran 2012
  2012-04-08 1270 (0)
  GATA Mikrobiyoloji Günleri
  2010-01-08 2412 (0)
  Hantavirus Sempozyumu
  2010-03-23 1579 (0)
  Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2010
  2010-02-19 1669 (0)
  Hükümet, YÖK ve Tıp Fakülteleri: Güncel Gelişmeler ve ne yapmalıyız?
  2009-06-02 1214 (0)
  III. International Congress of Molecular Medicine
  2008-12-24 1869 (0)
  Kanıta Dayalı Laboratuvar Kursu
  2009-02-06 1847 (0)
  KBUD 2009 Ulusal Kongresi
  2009-02-06 1880 (0)
  KLİMİK Bahar Okulu 2009
  2009-04-22 1743 (0)
  KLİMİK Kış Okulu 2009
  2009-11-04 1940 (0)
  Klinik Laboratuvarlarda analitik kalite yönetimi ve referans aralıkları hesaplama kursları
  2010-11-23 2383 (0)
  Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları
  2011-12-30 1405 (0)
  Klinik örnekten sonuç raporuna solunum sistemi örnekleri
  2010-03-02 1861 (0)
  Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu
  2009-08-04 1635 (0)
  Proteomik Araştırmaları Temel Bilgiler ve Uygulama Örnekleri
  2009-11-22 2074 (0)
  Sempozyum: Pnömokok aşıları
  2009-01-20 1274 (0)
  Tanıda moleküler genetik yöntemler biyokimya yazokulu
  2009-03-09 1879 (0)
  The 2nd International Biophysics Congress
  2009-07-09 1445 (0)
  Tıbbi Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Kursu
  2009-08-04 1725 (0)
  Tıbbi Laboratuvarlarda Bilişim Teknolojileri Sempozyumu
  2010-03-23 1788 (0)
  TKBD 2010 yılı bilimsel etkinlik takvimi
  2009-12-24 1491 (0)
  TKBD Güz Okulu
  2009-08-04 1267 (0)
  TKBD Sürekli Mesleki Gelişim Okulu
  2010-04-29 1333 (0)
  Türk Klinik Biyokimya Derneği 2009-2010 Bilimsel Etkinlik Programı
  2009-11-19 1961 (0)
  Türk Klinik Biyokimya Derneği’nin IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2009-01-19 2042 (0)
  X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2009-12-24 1792 (0)
  XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2011-03-10 1922 (0)
  XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
  2009-01-27 2220 (0)
  XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi
  2009-01-28 2114 (0)
  XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi
  2011-08-10 1746 (0)