Kongre duyuruları ve arşivi.
  Başlık Hit Tarih Hit Comments
  1. Temel Tıp Bilim Dernekleri Platformu Sempozyumu
  2009-06-18 1558 (0)
  1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
  2011-08-10 1790 (0)
  14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2009)
  2008-12-24 2328 (0)
  15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı
  21 Nisan-24 Nisan 2010 - ANTALYA / TÜRKİYE
  2010-01-19 1447 (0)
  17. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi
  2010-03-27 1373 (0)
  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress
  2009-04-26 1268 (0)
  2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu: Antimikrobiyal Direnç
  2009-02-10 1639 (0)
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi
  2009-12-24 1690 (0)
  2009 Mikrobiyoloji Uluslararası Bilimsel Toplantı Takvimi
  2008-12-24 2212 (0)
  21. Yüzyılda Türkiye'yi Tehdit Eden Mikrobiyal Ajanlar
  2009-01-28 1524 (0)
  22.Ulusal Biyokimya Kongresi
  2010-01-21 1895 (0)
  24. ANKEM Kongresi
  2008-12-24 1903 (0)
  25. Ankem Kongresi
  2010-02-19 1411 (0)
  34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  2010-01-19 2142 (0)
  43.Ulusal Diyabet Kongresi
  2009-03-13 2273 (0)
  5. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi /5th International Congress of Molecular Medicine
  27- 30 Haziran 2013, Fırat Üniversites, Elazığ, Türkiye
  2012-09-23 1169 (0)
  6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
  2009-03-04 2567 (0)
  6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
  2010-02-19 1662 (0)
  Ege Mikrobiyoloji Günleri - 3
  24-25 Aralık 2010 tarihinde Denizli'de
  2010-12-15 1355 (0)
  Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu, 1-2 Haziran 2012
  2012-04-08 1242 (0)
  GATA Mikrobiyoloji Günleri
  2010-01-08 2385 (0)
  Hantavirus Sempozyumu
  2010-03-23 1547 (0)
  Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2010
  2010-02-19 1649 (0)
  Hükümet, YÖK ve Tıp Fakülteleri: Güncel Gelişmeler ve ne yapmalıyız?
  2009-06-02 1188 (0)
  III. International Congress of Molecular Medicine
  2008-12-24 1839 (0)
  Kanıta Dayalı Laboratuvar Kursu
  2009-02-06 1833 (0)
  KBUD 2009 Ulusal Kongresi
  2009-02-06 1850 (0)
  KLİMİK Bahar Okulu 2009
  2009-04-22 1724 (0)
  KLİMİK Kış Okulu 2009
  2009-11-04 1924 (0)
  Klinik Laboratuvarlarda analitik kalite yönetimi ve referans aralıkları hesaplama kursları
  2010-11-23 2351 (0)
  Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları
  2011-12-30 1387 (0)
  Klinik örnekten sonuç raporuna solunum sistemi örnekleri
  2010-03-02 1822 (0)
  Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu
  2009-08-04 1618 (0)
  Proteomik Araştırmaları Temel Bilgiler ve Uygulama Örnekleri
  2009-11-22 2039 (0)
  Sempozyum: Pnömokok aşıları
  2009-01-20 1256 (0)
  Tanıda moleküler genetik yöntemler biyokimya yazokulu
  2009-03-09 1859 (0)
  The 2nd International Biophysics Congress
  2009-07-09 1422 (0)
  Tıbbi Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Kursu
  2009-08-04 1703 (0)
  Tıbbi Laboratuvarlarda Bilişim Teknolojileri Sempozyumu
  2010-03-23 1761 (0)
  TKBD 2010 yılı bilimsel etkinlik takvimi
  2009-12-24 1469 (0)
  TKBD Güz Okulu
  2009-08-04 1251 (0)
  TKBD Sürekli Mesleki Gelişim Okulu
  2010-04-29 1313 (0)
  Türk Klinik Biyokimya Derneği 2009-2010 Bilimsel Etkinlik Programı
  2009-11-19 1932 (0)
  Türk Klinik Biyokimya Derneği’nin IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2009-01-19 2024 (0)
  X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2009-12-24 1772 (0)
  XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
  2011-03-10 1899 (0)
  XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
  2009-01-27 2195 (0)
  XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi
  2009-01-28 2088 (0)
  XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi
  2011-08-10 1705 (0)